"Coachen is samenwerken en samen vinden we zeker de oplossingen!"

Meer weten? Bel, app of mail gerust!

Wil je graag coaching maar twijfel je nog? Of denk je mijn coaching of training niet te kunnen betalen? Bel me dan even om samen te overleggen.

Een gedeeltelijke vergoeding is bij de meeste ziektekostenverzekeraars mogelijk als je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Er zijn soms ook mogelijkheden voor vergoeding gebleken via werkgever of een PGB.

06-28803389
info@nlpbart.nl

“Mijn uitgangspunt is ieders eigen kracht. Ik werk vanuit mijn eigen kracht, rust en onvoorwaardelijkheid. Diep van binnen weet je wat werkelijk goed voor je is. De focus ligt altijd op het positieve. En…waar een wil is, is een weg”.

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg ) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben. 

Wat betreft je privacy (de AVG): In mijn digitale dossiers staan geen herkenbare persoonsgegevens en deze gegevens zijn beveiligd met een inlogcode. De facturatie gaat via Wefact: dit bedrijf heeft onder eigen verantwoordelijk een adequate beveiliging van persoonsgegevens.

Bij het vermoeden van huiselijke geweld of kindermishandeling hanteer ik de Verbeterde meldcode huiselijk gewelddat is het stappenplan waarin is vastgelegd hoe ik mij als zorgprofesssional ten aanzien van deze problematiek dien te gedragen. 

Verder ben ik lid van beroepsvereniging NVNLP, V.I.V. & RBCZ en geregistreerd als docent bij CRKBO, waardoor BTW vrijstelling voor aangesloten organisaties zoals scholen.

De praktijk van NLPBart is rolstoeltoegankelijk.

KVK nummer: 17244471.

BTW ID: NL001830298B28